Referanslarımızda Bugün : HYUNDAI !

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi, Alikahya'da bulunan Otomobil Fabrikasında RoHS Analizleri ve Kaplama Kalınlığı Ölçümü konularında ihtiyaç duyulan sistem için Lamda Analitik Sistemlerin aplikasyon tecrübesini ve bünyesinde bulunan Bowman L Series'i tercih etti. Sıkı kontrol ve hassas üretim standartları ile bilinen otomobil üretimi esnasında kimyasalların ve fabrikaya giren kaplamalı ürünlerin kontrolü büyük önem arz etmektedir. Bowman L Series XRF, kullanıcımızın hem RoHS Direktifi kapsamında ağır metal analizleri hem de vida, cıvata, somun veya dekoratif trim parçaları gibi numunelerinde kaplama kalınlığı analizi için uzman bir sistemdir. Kurulum ve eğitim süreçlerimizin tamamlanmasının ardından kullanıcımızın bahsettiği temel noktalar;

  • Yüksek tekrarlanabilirlik ve bu sayede sonuçlarına sunduğu yüksek güven,
  • RoHS analizlerinde sunulan metot çeşitliliği,
  • Operatör hassasiyetinden bağımsız otomatik odaklama sistemleri,
  • Kolay adapte olunan yazılımı,
  • Motorize tablanın birden fazla numuneyi yerleştirmeye olanak sağlaması ve numuneleri kaplara doldurmaya gerek olmayışı,
  • Özellikle dekoratif kaplamalarda 5 kata kadar kaplama kalınlığı ölçebilmesi...

Sizler de şimdiye kadar alternatifi olmadığı seçilen, RoHS direktifi gereklilikleri ile bağdaşmayan tasarımlara sahip, işletme maliyetinizi artıran ve en önemlisi hassas analiz yapmak için yeterli donanıma sahip sistemlerdense Hyundai gibi yenilikten yana tercihte bulunmak isterseniz, çözüm basit !