RoHS Analizlerinde XRF Cihazları

RoHS (2011/65/EU direktifi) analizlerinin nasıl yapılacağını tarif eden EN62321 standardı, sürecin XRF analizleri ile başlatılmasını ve devamında gerekli ise diğer disiplinlere geçilmesinden bahseder. Peki, RoHS analizleri için XRF cihazım nasıl olmalı?

 

1. Direktif, bir numunenin her bir komponentinin, birbirinden farklı kimyasal yapıya sahip olabilme ihtimaline karşı analiz edilmesini ister. Burada karşımıza iki seçenek çıkar, birincisi her bir noktanın numuneden fiziksel olarak ayrılarak analiz edilmesi, ikincisi her bir noktaya XRF cihazı ile odaklanıp analiz edilmesi. Birinci seçenekte, bir numune kabını dolduracak kadar aynı numuneden ayıklamak gerekir ki bu çok zahmetli ve zaman kaybettiren bir işlemdir. İkinci seçenek ise, sistemin sunduğu kolimatörler vasıtası ile, tam olarak doğru noktaya odaklanarak kolimasyonlu analiz yapmaktır. Lamda Analitik Sistemlerin, Bowman G Series ve L Series ile sizlere sunduğu yöntem ile, laboratuvarınızda işletme maliyetini minimuma indirirken doğru uyarım ile analiz hassasiyetini artıracaksınız.

 

2. Cihazınız, Sn-Cd gibi çok karşılaşılan interferansların ayrımını yapabilir seviyede olmalıdır. Hem yüksek sayım hem de başırılı çözinürlük değerleri ile her bir elementin yayımlandığı bölgede keskin pikler elde edilebilirse ancak karmaşık ve zorlu matrislerin analizleri hassasiyetle yapılabilir. Bu noktada Lamda Analitik'in aplikasyon tecrübesi ve Bowman XRF sistemlerinin sahip olduğu L-SDD dedektör ile geleneksel sistemlerin çok ötesinde bir hassasiyete sahip olursunuz.

 

3. Sistem, operasyonun kolaylığı ve sağlıklı uyarım ihtimalinin artırılması açısında otomatik odaklanma sistemlerine sahip olmalıdır. Şöyle ki, literatür XRF analizleirnde doğru yüzeye odaklanmanın öneminden sıklıkla bahseder. Doğru yüzeye, doğru mesafede odaklanmak ; numune ile dedektör arasındaki mesafenin her zaman aynı kalması, kalibrasyon eğrisi için elde edilen verilerin numune analizi için korunması, uyarım ile uyarım sonucu oluşan ışımların doğru hat boyunca ilerlemesi ve sonuç olarak hassas analizin yapılabilmesi için önemlidir. Lamda Analitik'in sunduğu Bowman XRF sistemleri, standart olarak 2 farklı otomatik odaklanma sistemini barındırır. Bunlardan ilki lazer odaklama, diğeri görüntü odaklama sistemleridir. Bu sayede her numunede doğru uzaklığı sistem kendisi bulur, size yalnızca doğru yüzeyi seçmek kalır. 

 

4. XRF ile RoHS analizleri kapsamında, matrisi birbirinden farklı binlerce numune ile karşılaşılmaktadır. Bu numunelerin tamamını aynı doğrulukta analiz ede bilmek için yüzbinlerce standart numuneye ve kalibrasyona ihtiyaç vardır ki bu da işletme maliyeti ve analiz dengesinin optimizasyonu açısından mümkün değildir. Bu noktada yapılması gereken, yarı-kantitatif metotlar ile analize gitmek ve bu metotları mümkün olduğu kadar özelleştirerek analiz doğruluğunu artırmaktır. Bowman'ın sunduğu RoHS metotları, karşılaşabileceğiniz numunelere göre Pirinç, Bronz, Çelik, Plastik, Kompozit gibi bir çok numune grubuna göre özelleştirilmiştir ki bu sayede doğruluğun artırılması hedeflenir. Analiz etmeye çalıştığınız numunenin matrisi nedir bilmiyor ve hangi metodu seçeceğinize karar veremiyosanız, Lamda Analitik'in aplikasyon tecrübesi ve Bowman XRF'in kullanıcı dostu yazılımı Archer yanınızda: Oluşturduğumuz tanımlayıcı metotlar, numunenizin türünü algılar ve sizi doğru metot seçimi için yönlendirir!Bu ve benzeri bir çok detayı barındıran RoHS analizlerinde XRF cihazlarına ilişkin desteğe ihtiyacınız olması durumunda bizlere ulaşabilirsiniz.